Biontologie

Wat is Biontologie?

Het begrip Biontologie is op te splitsen in Bio en Ontolgie en te vertalen als:

  • Bio, wat staat voor leven en Ontologie is de leer van het zijn. Deze leer richt zich op het zoeken naar het zijn van de werkelijkheid in al zijn verschillende verschijningsvormen.
  • Met andere woorden: de leer van het zijn van alle levende wezens; de realiteit van de natuur van mensen, dieren en planten. De ultieme realiteit van de natuur is licht (biofotonen) en zonder licht is er geen leven mogelijk.

Ontdekking van biofotonen

In 1933 stelde de Russische natuurkundige, Alexander Gurwitsj, dat alle cellen licht uitstralen. Later in de jaren zeventig bevestigden Duitse natuurkundigen Popp en Mersmann dit op wetenschappelijke wijze. Cellen stralen niet alleen licht uit, ze absorberen het ook en slaan het op.

Verder werd ontdekt dat een gezonde cel coherent (=regelmatig, samenhangend) licht uitstraalt, terwijl een zieke cel chaotisch licht uitstraalt, en dat de chaotische straling zou kunnen worden gescheiden van de coherente straling door middel van elektronische filters.

Ook werd door Prof. Dr. Popp en Mersmann ontdekt dat alles zijn eigen specifieke straling en trilling heeft. Dus elke bacterie, elk virus, elk orgaan, elke cel, elk zware metaal, elke ziekte en elk medicijn (zowel conventioneel als alternatief) heeft zijn eigen trilling en straling.

Biofotonen

Elke levende cel straalt ongeveer 100.000 lichtimpulsen per seconde uit. Deze lichtimpulsen bestaan uit biofotonen (lichtdeeltjes) van verschillende frequenties en zorgen voor de aansturing van alle biochemische processen in het lichaam.

Bij een gezonde cel zijn deze lichtimpulsen van nature sterk gebundeld, die onder invloed van ‘verstoringen’ verzwakken en een chaotisch karakter krijgen.

De celstofwisselingsprocessen kunnen dan niet meer optimaal door het lichaam worden uitgevoerd, waardoor het immuunsysteem van het lichaam slechter gaat functioneren en het zelfhelend vermogen vermindert. Uiteindelijk is dit een situatie die tot ongemak en ziektes leidt.

Wat is biofotonen therapie?

De biofotonen therapie behandeling richt zich voornamelijk op de oorzaak van klachten en haalt die waar mogelijk weg, waardoor symptomen verdwijnen. Door behandeling met biofotonen worden de ziekmakende verstoringen in het lichaam weggenomen en wordt het lichaam de kans gegeven zichzelf weer te genezen.

Elke cel in ons lichaam heef een eigen trillingsfrequentie welke we kunnen meten met behulp van de Chiren, een door Johan Boswinkel (grondlegger biofotonen therapie) hiervoor speciaal ontwikkeld apparaat. Dit is een instrument dat werkt met een biofeedbacksysteem waarbij het lichaamseigen licht, dat ‘gecorrigeerd’ wordt door de Chiren, ervoor zorgt dat het lichaam weer in evenwicht komt.